Rudolf Steiner, de grondlegger van de Antroposofie, heeft een 9- tal vensters ontworpen waarin hij zijn visie op de ontwikkelingsweg van de mens schetst. Elk venster heeft een eigen thema en is in één kleur. Deze kun je vinden in het Goetheanum.

Eind augustus was ik daar vier dagen met mijn levenspartner, elke dag bezochten we de zaal waarin deze vensters zichtbaar zijn. Terwijl ik daar zat en keek, voelde ik me opgetild, belicht en ver-licht door Steiners visie op leven, sterven en dood. 

Dit is de 2e Ontdekking die ik schrijf over het paarse venster, deel 1 kun je hier lezen.

Vier lichamen
Links zie je een lichaam, een skelet wat uit elkaar gehaald wordt. Steiner gaat ervan uit dat de mens vier lichamen heeft: het fysieke, het etherische, het astrale en het Ik.

Het fysieke lichaam is het lichaam met al zijn organen, botten, bindweefsel, bloedbanen, luchtwegen, (para)sympathische systemen en zo voort. Alles wat we fysiek waarnemen.

Het etherische lichaam doordringt het fysieke lichaam, het bestaat net zoals het fysieke lichaam uit alle delen die het fysieke lichaam ook heeft. Maar dan ‘etherisch’. Het etherische geeft het fysieke lichaam het leven en zijn samenhang. Zonder het etherisch lichaam zou het fysieke lichaam uit elkaar vallen.

Het astrale lichaam geeft bewustzijn. Zonder het astrale lichaam zou de mens niet bewust zijn van wat ze meemaakt. Zou de mens in vergetelheid-zijn c.q. wegzakken. Door het astrale lichaam krijgt de mens een weten van de buitenwereld.

De mens heeft naast het etherische en astrale lichaam iets wat andere wezens niet hebben. Namelijk de mens kan wensen en begeerten hebben zonder dat er een externe prikkel of aanleiding buiten hem is. De mens heeft een eigen innerlijke bron voor handelen. Dit is het IK van de mens. Door het Ik krijgt de mens een weten van zichzelf.

Na onze dood worden deze lichamen dus 'uit elkaar gehaald'. Weer ontroerend hoe we, de mens, daarbij geholpen worden door een Lichtwezen, te zien op het linkerdeel van het glasvenster. Zo respectvol, troostrijk en zorgvuldig. Het maakt me zacht te weten dat we als mens denken alleen over te gaan, maar dat er - fijnstoffelijke - helpers zijn die ons zullen begeleiden naar en in de volgende fase.

Er is nog veel over te lezen, vertellen en te doorvoelen.
Voor nu is het dit.

Deze ontdekking is beschreven door:

dialoog

verder ontdekken

Blogs, interviews, podcasts, kleine en grote ontdekkingen 
met steeds de verwonderde focus op het tastbaar en toepasbaar maken van het fijnstoffelijke in het dagelijks samen leven en werken...

contact maken