waarom fijnstoffelijk?

een community-in-wording met de volgende missie

de kracht en wijsheid van het fijnstoffelijke tastbaar en toepasbaar maken en laten zijn in het dagelijks samen werken en leven

Het fijnstoffelijke kan je omschrijven als het niet-direct waarneembare. Vaak als een subtiele fluistering hoorbaar of voelbaar. We noemen dit ook wel intuïtie, onderbuikgevoel, innerlijk kompas, 6e zintuig, helder weten, voelen, zien van wat in je is of buiten je is, bijvoorbeeld in de natuur en nog veel meer ... voor ieder is dat weer anders. 

Via het fijnstoffelijke krijgen we op een directe wijze toegang tot ondergesneeuwde wijsheid. Ondergesneeuwd door drukte, haast, gedachten, emoties, meningen.
Wijsheid die de kern of de essentie belicht. En die dus van grote waarde is.

Het is een weten, dat er ineens is, 
als we stil zijn ... 
of juist net met iets anders bezig zijn ... 

Stel je voor dat je als team, vrienden, partners toegang hebt tot de kracht en wijsheid van het fijnstoffelijke, naast de wijsheid van dat wat we op de gebruikelijke manier via onze vijf zintuigen kunnen waarnemen, meten en weten.

Het goede nieuws is:
het fijnstoffelijke benutten we al. 

Denk aan dat gesprek of overleg met een vriend, je partner of collega’s waarin jullie open en vrij over iets heen en weer praatten waarmee er vertrouwen en een idee of oplossing verscheen. 

Alsof dat idee ‘uit de lucht’ kwam vallen.

Waarbij je eigenlijk niet zo goed meer weet wiens idee het was. Een idee dat zowel praktisch mogelijk was, als dat jullie geloofden in dat idee. Het idee werd geboren in de vrije ruimte die jullie met elkaar maakten. 

Interessant is om door te hebben hoe je dit soort vrije ruimtes met elkaar maakt en daarmee toegang krijgt tot een ‘grotere wijsheid’. Een verbonden wijsheid waarin zowel het grofstoffelijke als het fijnstoffelijke zijn plek en bijdrage heeft. 

Hoe mooi zou het zijn als we vaker toegang krijgen tot deze ruimte en we deze zelf met elkaar – leren – maken.
Dat is wat verbonden wijsheid beoogt.
Welkom om mee te doen.

Een verbonden wijsheid waarin zowel het grofstoffelijke 
als het fijnstoffelijke zijn plek en bijdrage heeft. 

ontdekkingen

Blogs, interviews, podcasts, kleine en grote ontdekkingen 
met steeds de verwonderde focus op het tastbaar en toepasbaar maken van het fijnstoffelijke in het dagelijks samen leven en werken...

contact maken